User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

GENERAL KNOWLEDGE 

    . •• പെന്‍സിലിന്‍ കണ്ടു പിടിച്ചത് ആര് . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) സര്‍ അലക്സാണ്ടര്‍ ഫ്ലെമിംഗ്
•==• ( B ) മാര്‍ക്കോണി
•==• ( C ) തോമസ്‌ എഡിസന്‍
•==• ( D ) ആല്‍ബെര്‍ട്ട് ഐന്‍സ്ടീന്‍
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( A ) സര്‍ അലക്സാണ്ടര്‍ ഫ്ലെമിംഗ് ✔✔

 

  2  •• ഗ്രെഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം കണ്ടു പിടിച്ചത് ആര് . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) മാക്സ് ബോണ്‍
•==• ( B ) സി സി പട്ടെര്‍സണ്‍
•==• ( C ) ജോഹ്നാസ് കെപ്ലര്‍
•==• ( D ) ആല്‍ബെര്‍ട്ട് ഐന്‍സ്ടീന്‍
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( C ) ജോഹ്നാസ് കെപ്ലര്‍  ✔✔

 

 3  •• റേഡിയം കണ്ടു പിടിച്ചത് ആര് . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) ഏ മാര്‍ക്കോണി
•==• ( B ) മേരി ക്യുറി
•==• ( C ) സി വി രാമന്‍
•==• ( D ) തോമസ്‌
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( B ) മേരി ക്യുറി  ✔✔

 

 4   •• പ്രധാനമന്ത്രി ജീവന്‍ ജ്യോതി ഭിമായോജനയില്‍ അപകട മരണത്തിലും സ്വാഭാവിക മരണത്തിലും എത്ര രൂപയുടെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കും ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) രണ്ടു ലക്ഷം
•==• ( B ) ഒരു ലക്ഷം
•==• ( C ) നാല് ലക്ഷം
•==• ( D ) അന്‍പതിനായിരം
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( A ) രണ്ടു ലക്ഷം ✔✔

 

 5  ••ഹിരോഷിമ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) ആഗസ്റ്റ് 16
•==• ( B ) ആഗസ്റ്റ് 7
•==• ( C ) ആഗസ്റ്റ് 17
•==• ( D ) ആഗസ്റ്റ് 6
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( D ) ആഗസ്റ്റ് 6  ✔✔

 

 6  •• ഉറി - ജലവൈദ്യുത (240 w ) എവിടെയാണ്  ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് 
•==• ( B ) മിസോറം 
•==• ( C ) ഉത്തരാഞ്ചല്‍ 
•==• ( D ) ജമ്മു കാശ്മീര്‍ 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( D ) ജമ്മു കാശ്മീര്‍  ✔✔ 

 

 7  •• അന്താരാഷ്ട യോഗാദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) 18th ജൂണ്‍ 2015
•==• ( B ) 21st ജൂണ്‍ 2015
•==• ( C ) 12th ജൂണ്‍ 2015
•==• ( D ) 26th ജൂണ്‍ 2015
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( B ) 21st ജൂണ്‍ 2015  ✔✔

 

 8  •• ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സിവിലിയന്‍ പുരസ്കാരം ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) വീര്‍ ചക്ര
•==• ( B ) ഭാരത ഭൂഷന്‍
•==• ( C ) പദ്മ ശ്രീ
•==• ( D ) ഭാരത്‌ രത്ന
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( D ) ഭാരത്‌ രത്ന ✔✔

 

 9   •• 2013 ജ്ഞാനപീഠം അവാര്‍ഡ് ആര്‍ക്കാണ് ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) കേദാർനാഥ് സിംഗ്
•==• ( B ) മഹാദേവി വര്‍മ
•==• ( C ) കുംവാര്‍ നാരായണന്‍
•==• ( D ) നിര്‍മല്‍ വര്‍മ
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( A ) കേദാർനാഥ് സിംഗ്  ✔✔

 

 10  •• ഏതു രാജ്യമാണ് ഷാരൂഖ്‌ ഖാന് "LIJIYAN OF HONOUR " ബഹുമതി നല്‍കി ആദരിച്ചത് ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) ഫ്രാന്‍സ്
•==• ( B ) ഇംഗ്ലണ്ട്
•==• ( C ) കാനഡ
•==• ( D ) മലേഷ്യ
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( A ) ഫ്രാന്‍സ്  ✔✔

 

 11  •• പന്ത്രണ്ടു വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ പന്ത്രണ്ടു ദിവസം കൃഷ്ണാ നദി തീരത്ത് ആചരിക്കുന്ന ആഗോഷം ഏതു ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) പൂര്‍ണിമ 
•==• ( B ) പുഷ്കരാല് 
•==• ( C ) ഉത്സവ് 
•==• ( D ) കുംഭം 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( B ) പുഷ്കരാല്   ✔✔

 

 

 12   •• കമലഹാസന്‍റെ ഏക സന്തതി , ആദിത്യടെ അച്ചന്റെ മരുമകനാണ് ,ആദിത്യയുടെ ഒരേ ഒരു സഹോദരിയാണ് സുഥാരാനി , കമലഹാസന്‍റെ ഒരേയൊരു പേരക്കുട്ടിയാണ് രശുറാം , പരശുരാമും സുധാരാണിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) പിതാവ് 
•==• ( B ) അമ്മാവന്‍ 
•==• ( C ) മകന്‍ 
•==• ( D ) സഹോദരന്‍ 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( C ) മകന്‍     ✔✔

 

 13   •• സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സൈബര്‍ പാര്‍ക്ക് എവിടെയാണ് ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) കണ്ണൂര്‍ 
•==• ( B ) തിരുവനന്തപുരം 
•==• ( C ) കൊച്ചി 
•==• ( D ) കോഴിക്കോട് 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( D ) കോഴിക്കോട്    ✔✔

 

 14   •• ജൂലൈ 8 നു വിജയകരമായി ഇന്ത്യ പരീക്ഷിച്ച സൂപ്പര്‍ സോണിക് മിസൈല്‍ ഏതു  ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) ബ്രെഹ്മോസ് 
•==• ( B ) ശൌര്യ 
•==• ( C ) പ്രേഹാര്‍ 
•==• ( D ) ആസ്ത്ര 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( A ) ബ്രെഹ്മോസ്  ✔✔

 

 15   •• പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്കാടനം ചെയ്ത ഉദംപൂര്‍  മുതല്‍ ഖത്ര വരെയുള്ള റെയില്‍ പാതയുടെ പേര് ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) സ്ത്രീ ശക്തി എക്സ്പ്രസ്സ്‌ 
•==• ( B ) അഞ്ജന എക്സ്പ്രസ്സ്‌ 
•==• ( C ) ബ്ലാക്ക്‌ ഡയമണ്ട് എക്സ്പ്രസ്സ്‌ 
•==• ( D ) ജ്ഞാനേശ്വരി എക്സ്പ്രസ്സ്‌
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( A ) സ്ത്രീ ശക്തി എക്സ്പ്രസ്സ്‌  ✔✔

 

 16   •• " എന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ മൂന്നു തെറ്റുകള്‍ " എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര് ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) റസ്കിന്‍ ബോണ്ട്‌ 
•==• ( B ) അമൃതാ പ്രീതം 
•==• ( C ) ജുംബാല ഹിരി 
•==• ( D ) ഉത്തരമില്ല 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( D ) ഉത്തരമില്ല      ✔✔

 

 17   •• താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയില്‍ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഏതു ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) ടിയാന്ഹെ - 2
•==• ( B ) കെ  കമ്പ്യൂട്ടര്‍ 
•==• ( C ) ടൈറ്റന്‍ 
•==• ( D ) തായ് ഹ്യുലൈറ്റ് 

=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== D ) തായ് ഹ്യുലൈറ്റ്   ✔✔

 

 18   •• ഇന്ത്യയിലെ ഏതു നഗരത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ " CENTRE OF EXCELENCE ON INTERNET OF THINGS  CoE-IoT  സ്ഥാപിച്ചത് ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

•==• ( A ) ബംഗ്ലൂര്‍ 
•==• ( B ) ചെന്നൈ 
•==• ( C ) ഹൈദരാബാദ് 
•==• ( D ) കൊച്ചി 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( A ) ബംഗ്ലൂര്‍   ✔✔

 

 19   ••  ഇന്ത്യയിലെ ഇത് സംസ്ഥാനമാണ് അമ്പത് കോടി രൂപയുടെ സരസ്വതി നദി ഉദ്ഗനനവും പുനരുദ്ധാരണവും  തുടങ്ങിയത് ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

•==• ( A ) ഹിമാചല്‍‌പ്രദേശ് 
•==• ( B ) ഹരിയാന 
•==• ( C ) പഞ്ചാബ് 
•==• ( D ) ആന്ധ്രാപ്രദേശ് 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( B ) ഹരിയാന  ✔✔

 

 20  ••  ബുദ്ധ സര്‍ക്യുട്ട് വികസിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി  ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

•==• ( A ) സ്വദേശ് ദര്‍ശന്‍ 
•==• ( B ) സ്വദേശ് രാമന്‍ 
•==• ( C ) സ്വദേശ് ഗാമന്‍ 
•==• ( D ) അപ്നാ ദേഷ് 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( A ) സ്വദേശ് ദര്‍ശന്‍    ✔✔
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

( Swadesh Darshan Scheme: Under it, 13 thematic circuits have been identified for development, namely North-East India Circuit, Buddhist Circuit, Himalayan Circuit, Coastal Circuit, Krishna Circuit, Desert Circuit, Tribal Circuit, Eco Circuit, Wildlife Circuit, Rural Circuit, Spiritual Circuit, Ramayana Circuit and Heritage Circuit )

 

 21  ••  ഹിമാലയന്‍ താഴ്വരകള്‍ വൈവിധ്യമായ  സസ്യവര്‍ഗ്ഗ ജാലങ്ങലാല്‍ സംപൂര്‍ണമാണ് , താഴെ പറയുന്ന ഏതാണ് ഈ വൈവിധ്യത്തിന് കാരണം ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

•==• ( A ) ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്നു 
•==• ( B ) ഈ പ്രദേശം വ്യത്യസ്തമായ ജൈവ ഭൂമിശാസ്ത്ര മേഖലകളുടെ  സംഗമസ്ഥാനമാണ്
•==• ( C ) ഈ പ്രദേശത്തെ അന്യവും അപരിചിതവുമായ സസ്യ വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഇല്ല   
•==• ( D ) ഈ പ്രദേശത്ത് മനുഷ്യ വാസം കുറവാണ് 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :==( B ) ഈ പ്രദേശം വ്യത്യസ്തമായ ജൈവ ഭൂമിശാസ്ത്ര മേഖലകളുടെ  സംഗമസ്ഥാനമാണ്    ✔✔
•==••==••==••==••==••==• •==••==••==••==••==••==• •==••=•

 

 22  ••  താഴെ പറയുന്നവായില്‍  അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആസിഡ് മഴയ്ക്ക്‌ കാരണം ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

•==• ( A ) കാര്‍ബണ്‍ ഡയോക്സൈട്  &  നൈട്രജെന്‍ 
•==• ( B ) കാര്‍ബണ്‍ ഡയോക്സൈട്  &  കാര്‍ബണ്‍ മോണോക്സൈഡ് 
•==• ( C ) കാര്‍ബണ്‍ ഡയോക്സൈട്  &  ഓസോണ്‍ 
•==• ( D ) നൈട്രെസ്സ് ഓക്സൈഡ് & സള്‍ഫര്‍ ഡയോക്സൈട് 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( D ) നൈട്രെസ്സ് ഓക്സൈഡ് & സള്‍ഫര്‍ ഡയോക്സൈട്     ✔✔

 

 23  ••  കലിനഗ  യുദ്ധം നടത്തിയ ഇന്ത്യന്‍ ഭരണാധികാരി  ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

•==• ( A ) സമുദ്ര ഗുപ്ത 
•==• ( B ) ചന്ദ്ര ഗുപ്ത 
•==• ( C ) ശിവാജി 
•==• ( D ) അശോക്‌ 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( D ) അശോക്‌   ✔✔

 

 24  ••  ചാണ്ടിഗര്‍ലെ പ്രേസസ്ത്മായ റോക്ക് ഗാര്‍ഡന്‍ പണിയിച്ചത് ആര്   ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

•==• ( A ) കുശ്വന്ത് സിംഗ് 
•==• ( B ) ചാള്‍സ്  കര്ബുസിയാര്‍
•==• ( C ) എഡ്വേര്‍ഡ് ബേക്കര്‍ 
•==• ( D ) നെക്ച്ചന്ദ്
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( D ) നെക്ച്ചന്ദ് ✔✔ 

 

 25  ••   താഴെ പറയുന്ന ജോടികളില്‍ ശരിയായവ ഏതു  ?

1 .  ഹരികെ ചതുപ്പ് പ്രദേശം - ബിയാസ് നദിയുടെയും സത്ലജ് നദി യുടെയും സംഗമം
2 .  കിയോലാധിയോ  ഘാന ദേശീയ ഉദ്യാനം - ബാനാസിന്റെയും ചമ്ബലിന്റെയും സംഗമം 
3 .  കൊല്ലെരു തടാകം - മുസിയുടെയും കൃഷ്ണയുടെയും സംഗമസ്ഥാനം 


•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

•==• ( A ) ഒന്ന് മാത്രം 
•==• ( B ) രണ്ടും മൂന്നും മാത്രം 
•==• ( C ) ഒന്നും മൂന്നും മാത്രം 
•==• ( D ) ഒന്ന് രണ്ടു മൂന്നു 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( A ) ഒന്ന് മാത്രം   ✔✔ 

 

 

 

MATHEMATICS 

 

 1    •• The average of three numbers is 135. The largest number is 180 and the difference between the other is 25. The smallest number is  ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

•==• ( A ) 130 B)125 C) 115 D) 100

=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== D) 100 ✔✔ 

 

 2    •• Karan started a business with a capital of Rs. 18,000. Four months later Ramesh joined him with a capital of Rs. 24,000. At the end of the year total proflt earned was Rs. 5,100. Ramesh‘s shares in the profit is?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

A) Rs.2,300 B) Rs.2,400 C) RS.2,200 D) Rs.2,100

=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== B) Rs.2,400  ✔✔ 

 4    •• lf 5 men or 10 boys can complete a work in 15 days. In how many days will 4 men and 17 boys complete it. ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
A) 3 days B) 5 days C) 6 days D)10 days

=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== C) 6 days ✔✔ 

 

 5   •• Two trains are 2 kme apart and their lengths are 200 m and 300 m. They are approaching towards each other with a speed of 20 m/s and 30 m/s respectivety. after how much time wm they cross each other . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

A) 50s B) 100s C) 25s D) 150s

=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== A) 50s ✔✔ 

 

 6   ••. it the length of a rectangular floor is 2 meters more than its width and its perimeter is 20 meters, then its area is . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

A) 12 sq. meters B) 24 sq.meters
C) 22 sq. meters D) 18 sq. meters B

=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :==   ✔✔ 


 7    ••  768x768x768+232x232x232 . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
768 x 768 768 x 232 + 232 x 232

=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== 1000 ✔✔ 

 

 8    •• (1000)9 ÷ 10^24=. ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•


  ശരി ഉത്തരം✅  :== 1000 ✔✔ 

 

 9   ••.if one-third of one-fourth of a number is 15, then three-tenth of that number is. ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

  ശരി ഉത്തരം✅  :== 54 ✔✔ 


 10   •• The sum of two numbers is 25 and their difference is 13. Then their product is. ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

A) 104 B) 114 c) 214 3 D) 325

=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== B) 114   ✔✔ 

 

 11   •• if 144 = 14.4 ,then the value of x is  0.144 X . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
a) 0.0144 b)1.44 c)14.4 d) 144

=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== a) 0.0144  ✔✔ 

 

 12  •• Of the three numbers, the first is twice the second and the second is twice the third. The average of these numbers is 21 . Then the largest number of these is . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
  ശരി ഉത്തരം✅  :== 36  ✔✔

 

 13    •• What least numbers must be added to 1056, so that the sum is completely divisible by 23 . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
  ശരി ഉത്തരം✅  :== 2 ✔✔

 

 14    •• The difference of two numbers is 20% of the larger number. it the smaller number is 20, then the larger number is equal to. ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

  ശരി ഉത്തരം✅  :== 25  ✔✔

 

 15    ••. Tarun bought an item at 20% discount on its original price. He sold it with 40% ‘ increase on the price he bought it. The new sale price is by what percent more than the original price . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

A)8 B)9 C) 10 D) 12

=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== D) 12 ✔✔ 

 

 14    •• An article marked at Rs. 450 is sold at a discount of 20%. Then the discount given is. ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

A) Rs. 50 B) Rs. 75 C) Rs. 90 D) Rs. 100

=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== C) Rs. 90  ✔✔ 

 

 16    •• A number is increased by 10% and then reduced by 10%. Atterthis operation the number. ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

A) does not change B) decreased by 1%
C) increased by 1% D) increased by 0.1%

=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== B) decreased by 1% ✔✔ 

 

 17    •• Two numbers are in the ratio 2 : 3. lf eight is added to both the number ratio becomes 3 : 4. Then the numbers are. ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

  ശരി ഉത്തരം✅  :== 16,24 ✔✔ 

 

 18    •• One shopkeeper purchase aT.V. tor Rs. 6,000 and sells it at 15 % loss.Then the selling price on T.V. is . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
A) Rs. 5.900 b) Rs. 5.600 c) Rs. 5.100 d) Rs.5,700

=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== c) Rs. 5.100  ✔✔  19    •• if 11pencils are bought for Rs. 10 and are sold at the rate at 10 pencils for Rs1 1. then the profit percentage is. ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

A) 11% B) 17% C) 21% D) 22.4%

=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== C) 21% ✔✔ 

Hint : -   Vangiya Vila = 10/11 rs
             Vitta Vila = 11/10 rs
             Vitta % =(( 11÷10)/(10÷11))100  = 121% so gain % = 21 %

 

 20   ••  How much interest wrll Rs. 10,000 earn in 9 months at an annual rate of 6% . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
A) 450 8) 1,500 c) 600 0) none ot these

=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== A) 450 ✔✔ 

 

 21   •• Whtch ol the tollowlng is equal to 115x15. ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•.
A) 105x10+115x5
B)11x515
C)1151x5
D)110x15+5x15'

=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== D)110x15+5x15'  ✔✔ 

 

 22   •• Whrch ol the lollowing traction is greater than 3 /4 and less than 5 /6 . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•


  ശരി ഉത്തരം✅  :== 4/5  ✔✔ 

 

 23   •• ll 2/3 part of a number is greater by 4 than 3/5“ of it. Then the number is. ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

A) 30 B) 40 C) 60 D) 70

=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== C) 60   ✔✔ 

 


 24   •• ll 20% at 80 = X% of 10. then the value of x is .. ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

A) 160 B) 200 C) 180 ' D) 80

=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== A) 160  ✔✔ 

 

 25   •• The value of K+L/K-L IF K/L=7 IS. ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•

  ശരി ഉത്തരം✅  :==:4/3.   ✔✔ 

 

മലയാളം വ്യാകരണം  
 

 1  •• " എന്‍റെ ഗുരുനാഥന്‍ " എഴുതാന്‍ വള്ളത്തോളിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച മഹത് ജീവിതം ആരുടെതായിരുന്നു . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) നെഹ്‌റു
•==• ( B ) ടാഗോര്‍
•==• ( C ) ഗാന്ധിജി
•==• ( D ) ശ്രീ നാരായണഗുരു
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

    ശരി ഉത്തരം✅  :== ( C ) ഗാന്ധിജി ✔✔ 

 

 2  •• ശരിയായ വാക്യമേത് .. ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കല്‍ ജോലി ഉടന്‍ പൂര്‍ത്തിയാകും
•==• ( B ) എനിക്കു പ്രായം 20 വയസ്സാണ്
•==• ( C ) രമേശന്‍ മിടുക്കനായിരുന്നു എന്നാല്‍ പരിശ്രമ ശാലിയും
•==• ( D ) ഞായറാഴ്ചകളില്‍ എല്ലാ ദിവസവും ദൂരദര്‍ശനില്‍ മലയാള സിനിമ ഉണ്ട്
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

     ശരി ഉത്തരം✅  :== ( A ) പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കല്‍ ജോലി ഉടന്‍ പൂര്‍ത്തിയാകും ✔✔ 

 

 3 •• " തുഞ്ചന്‍ ദിനം " ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) ഡിസംബര്‍ 1
•==• ( B ) ഡിസംബര്‍ 31
•==• ( C ) ഒക്ടോബര്‍ 10
•==• ( D ) ഇവയൊന്നുമല്ല
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

    ശരി ഉത്തരം✅  :==( B ) ഡിസംബര്‍ 31  ✔✔ 

 

 4  •• " ശക്തിയുടെ കവി " എന്നു അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) വയലാര്‍
•==• ( B ) കടമ്മനിട്ട
•==• ( C ) ഇടശ്ശേരി
•==• ( D ) കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

   ശരി ഉത്തരം✅  :==( C ) ഇടശ്ശേരി   ✔✔ 

 

 5  •• " എലിയെ പേടിച്ചു ഇല്ലം ചുടുക " എന്ന ശൈലിയുടെ അര്‍ഥം വ്യക്തമാക്കുക. ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് രണ്ടു കാര്യം നേടുക
•==• ( B ) കാരണമില്ലാത്തതിനെ കാരണമാക്കി പറയുക
•==• ( C ) നിസ്സാര കാര്യത്തിനു വലിയ നഷ്ടം വരുത്തുക
•==• ( D ) ഇവയൊന്നുമല്ല
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( C ) നിസ്സാര കാര്യത്തിനു വലിയ നഷ്ടം വരുത്തുക   ✔✔ 

 

 6   •• താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതില്‍ " അരയന്നം "എന്ന അര്‍ഥം വരാത്ത പദം . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) ഹംസം
•==• ( B ) മരാളം
•==• ( C ) പികം
•==• ( D ) അന്നം
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

   ശരി ഉത്തരം✅  :== ( C ) പികം  (അര്‍ത്ഥം : കുയില്‍ ) ✔✔ 

 

 7  •• " ദേശത്തിലുള്ളത് എന്നതിന് തുല്യമായ പദം ഏതു " .. ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) ദേശ്യം
•==• ( B ) ദേശം
•==• ( C ) ദേശീയം
•==• ( D ) ഇവയൊന്നുമല്ല
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( A ) ദേശ്യം   ✔✔ 

 

 8  •• താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയില്‍ പ്രേത്യയങ്ങള്‍ക്ക് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത് ഏതു . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) ഓട്
•==• ( B ) എ
•==• ( C ) ന്‍റെ
•==• ( D ) ഉം
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :==( D ) ഉം  ✔✔ 

 

 9   •• കഥകളി വിളക്കിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പേര് . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) കുത്തുവിളക്ക്
•==• ( B ) നിലവിളക്ക്
•==• ( C ) ആട്ടവിളക്ക്
•==• ( D ) തൂക്കുവിളക്ക്
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( C ) ആട്ടവിളക്ക്  ✔✔ 

 

 10   •• താഴെ പറയുന്നവയില്‍ ശരിയായ പ്രേയോഗമേത് . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) നിഘണ്ടു 
•==• ( B ) നിഖണ്ടു
•==• ( C ) നിഖണ്ഡു 
•==• ( D ) നിഘണ്ഡു
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( A ) നിഘണ്ടു   ✔✔ 

 

 11   •• താഴെ പറയുന്നവയില്‍ മറ്റുവിനയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഏതു  . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) ചെയ്യുന്ന 
•==• ( B ) വായിക്ക 
•==• ( C ) ഉണ്ട് 
•==• ( D ) അന്ന് 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== UPDATING   ✔✔ 

 

 12   ••  പഞ്ചമവേദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വേദം ഏതു ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) ഋഗ്വേദം 
•==• ( B ) യജുര്‍‌വേദം 
•==• ( C ) മഹാഭാരതം 
•==• ( D ) രാമായണം
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( C ) മഹാഭാരതം  ✔✔ 

 

 13   ••  പൂജക ബഹുവച്ചനത്തിനു ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത്  ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) സ്വാമികള്‍ 
•==• ( B ) രാജാക്കന്മാര്‍ 
•==• ( C ) അവര്‍കള്‍ 
•==• ( D ) വൈദ്യര്‍ 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( B ) രാജാക്കന്മാര്‍    ✔✔ 

 

 14   ••  മലയാളം ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഭാഷാ ഗോത്രം ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) ദ്രാവിഡം 
•==• ( B ) ആസ്മിക് 
•==• ( C ) ഇന്‍ഡോ ആര്യന്‍ 
•==• ( D ) ഇവയൊന്നുമല്ല 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( A ) ദ്രാവിഡം    ✔✔ 

 

 15   ••  " മരമില്ല " സന്ധി നിര്‍ണയിക്കുക ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) ആഗമം 
•==• ( B ) ആദേശം 
•==• ( C ) ലോപം 
•==• ( D ) ദ്വിത്വം 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( B ) ആദേശം    ✔✔ 

 

 16   ••  വര്‍ണ്ണ ലിപി സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഷ ഏതു ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) മലയാളം 
•==• ( B ) തമിഴ്
•==• ( C ) സംസ്കൃതം 
•==• ( D ) ഇംഗ്ലീഷ്‌
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== UPDATING    ✔✔ 

 

 17   ••  പ്രാചീന ഭാരതത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന ലിപി സമ്രെധായം ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) ബ്രെഹ്മി 
•==• ( B ) കോലെഴുത്ത് 
•==• ( C ) വട്ടെഴുത്ത് 
•==• ( D ) ഓലയും നാരായവും 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :==( A ) ബ്രെഹ്മി     ✔✔ 

ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ മലയാള ലിപിയാണ് വട്ടെഴുത്ത്

 

 18   ••  മലയാളത്തിന്‍റെ ശബ്ദ വിഭജനത്തിനു അടിസ്ഥാനം ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) അര്‍ഥം 
•==• ( B ) വര്‍ണം
•==• ( C ) നാമം 
•==• ( D ) ക്രിയ 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( B ) വര്‍ണം   ✔✔ 

 

 19  •• " കോടി " എന്ന പദം ക്രിയാവിശേഷണമായി വരുന്നത് . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) നിനക്ക് കോടി പുണ്യം കിട്ടും
•==• ( B ) കുളിച്ചു കോടി മുണ്ടുടുത്ത്
•==• ( C ) പ്ലാവ് കോടി കായിച്ചു
•==• ( D ) അവളുടെ മുഖം കോടി
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( C ) പ്ലാവ് കോടി കായിച്ചു  ✔✔ 

  

 20   •• സര്‍വ്വ നാമത്തിനു ഉദാഹരണം  . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) നീ 
•==• ( B ) താങ്കള്‍
•==• ( C ) അവര്‍ 

•==• ( D ) അദ്ദേഹം 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( A ) നീ   ✔✔ 

 

 21   •• മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് ആര്   . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ 
•==• ( B ) എഴുത്തച്ചന്‍ 
•==• ( C ) ചെറുശ്ശേരി 

•==• ( D ) ഏ ആര്‍ രാജരാജവര്‍മ്മ 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( B ) എഴുത്തച്ചന്‍   ✔✔ 

 

22 . ✅  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( B )ഏകകണ്ഠമായി  ✔✔ 

 

23 . ✅  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( A ) വള്ളത്തോള്‍    ✔✔ 

 

24 . ✅  ശരി ഉത്തരം✅  :== ( B ) കൂട്ടുകാരന്‍    ✔✔ 

 

 

ENGLISH

 

SELECT THE APPROPRIATE MEANING OF THE FOLLOWING 

 1   •• To leave someone in the lurch   . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) To come to compromise with Someone 
•==• ( B ) Constant source of annoyance to someone 
•==• ( C ) To put someone at ease 

•==• ( D ) To desert someone in his difficulties 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅  :== ( D ) To desert someone in his difficulties   ✔✔ 

 

 2   •• The same song was ...........for two times  . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) Singing 
•==• ( B ) Sung
•==• ( C ) Singed

•==• ( D ) Sings 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅  :== ( B ) Sung ✔✔ 

 

 3   •• When i reached the station the train..........  . ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) Leaves
•==• ( B ) Had left
•==• ( C ) Left

•==• ( D ) Leave
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅  :== ( B ) Had left ✔✔ 

 

 4   •• This is the rule............there are many exceptions to it   ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) for
•==• ( B ) so
•==• ( C ) but

•==• ( D ) because
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅ •==• ( C ) but  ✔✔ 

 

 5   •• I like both dogs ...... cats   ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) also
•==• ( B ) but
•==• ( C ) and

•==• ( D ) if
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅ •==• ( C ) and   ✔✔ 

 

 6   •• I .................this article last year and now I want to publish it .   ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) write
•==• ( B ) writing
•==• ( C ) wrote

•==• ( D ) writes
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅ •==• ( C ) wrote  ✔✔ 

  

 7  •• Aparna has ........... to Bangalore    ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) fly
•==• ( B ) flew
•==• ( C ) flown

•==• ( D ) flewn
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅ •==• ( C ) flown ✔✔ 

 

CHOOSE THE CORRECT ALTERNATIVE TO THE UNDERLINED

 8   •• He is so irritating that no one can get out with him?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) get along 
•==• ( B ) get over 
•==• ( C ) get off

•==• ( D ) no improvement needed
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅ •==• ( A ) get along  ✔✔ 

 

 9   •• It rained for a.........last month  ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) weak
•==• ( B ) week
•==• ( C ) weakly

•==• ( D ) weekly
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅ •==• ( B ) week ✔✔ 

 

 10   •• Can you translate this .........  English   ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) an
•==• ( B ) into
•==• ( C ) to

•==• ( D ) at
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅ •==• ( B ) into   ✔✔ 

 

 

 11   •• She read about it ....... the newspaper  ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) in
•==• ( B ) on
•==• ( C ) from

•==• ( D ) at
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅ •==• ( A ) in  ✔✔ 

 

FILL THE BLANKS WITH ANTONYMS OF UNDERLINED 

 12   •• These days many sow ...........but reap hatred  ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) detest
•==• ( B ) hate
•==• ( C ) love

•==• ( D ) dislike
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅ •==• ( C ) love   ✔✔ 

 

 13   •• I finally managed to complete all the ...................assignments  ?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) miscomplete
•==• ( B ) incomplete
•==• ( C ) uncomplete

•==• ( D ) discomplete
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅ •==•( B ) incomplete   ✔✔ 

 

FILL IN THE BLANKS WITH APPROPRIATE ARTICLE

 14   •• I signed .......MOU with marks and spencer?
•==••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) an
•==• ( B ) a
•==• ( C ) the

•==• ( D ) none of the above
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅ •==•( A ) an   ✔✔ 

 

 15   •• You have to cross .......... Persian Gulf to go to DubaDubai?
••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) The
•==• ( B ) an
•==• ( C ) to

•==• ( D ) none of the above
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅ •==•( A ) The   ✔✔ 

 

CHOOSE THE CORRECT SYNONYMS

 16   ••The frail little girl fainted in the blazing Sun?
••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) Short 
•==• ( B ) Weak
•==• ( C ) Strong

•==• ( D ) hungry
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅ •==• ( B ) Weak   ✔✔ 

 

 17   ••Mr. Johns is amiable?
••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) irritable
•==• ( B ) hostile
•==• ( C ) friendly

•==• ( D ) able
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅ •==• ( C ) friendly    ✔✔ 

 

FILL IN THE BLANKS WITH APPROPRIATE WORDS 

 18   ••Either Ananya or I .........going to be selected ?
••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) am
•==• ( B ) are
•==• ( C ) is

•==• ( D ) were
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅ •==• ( A ) am    ✔✔ 

 

 19  ••My uncle is a person who ............in calling a spade a spade?
••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) believed
•==• ( B ) has believed
•==• ( C ) believes

•==• ( D ) believe
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅ •==•( C ) believes    ✔✔ 

 

 20   •• "Child is the father of the man" find the meaning of this proverb?
••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) The character of a child shows the  kind of man he will grow up to be 
•==• ( B ) Treat others as you would expect them to treat you  
•==• ( C ) The finest thing are hard to get 

•==• ( D ) It is preferable to do a job even if it is delayed than not to do it at all
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅ •==•( A ) The character of a child shows the  kind of man he will grow up to be     ✔✔ 

 

 21   •• Her ........(obsesses) for reading made her a great writer?
••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) Obsessive 
•==• ( B ) Obsession 
•==• ( C ) Obsessed

•==• ( D ) None of these 
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅ •==•( B ) Obsession  ✔✔ 

 

 22   •• It was a period of ..... (discover) and new inventions ?
••==••==••==••==••==• #PSCTulsi_POST_MAN_MAY_07 •==••=•
•==• ( A ) Discovered
•==• ( B ) Discovery
•==• ( C ) Discover 

•==• ( D ) Uncover
=••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••==••

  RIGHT ANSWER ✅ •==•( B ) Discovery   ✔✔ 

 

 

23 . ✅  RIGHT ANSWER ✅ •==•( D ) winter   ✔✔ 

 

24 . ✅  RIGHT ANSWER ✅ •==•( B ) lets the cubs feed for themselves  ✔✔ 

 

25 .✅  RIGHT ANSWER ✅ •==•( D ) neither 1 nor 2   ✔✔ 

 

 

ചോദ്യങ്ങള്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ........

KEEP VISIT AGAIN ............

                                                                       


   For More Updates Please Like Our Page

  For More Updates Please Join Our Group

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ( Google Chrome Not Supported )