User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

1. പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവ സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ?
        :-പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ 

പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ എന്ന പൊയ്കയിൽ ശ്രീകുമാരഗുരുദേവൻ(1878-1938).

ഇദ്ദേഹം പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

2.പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവ സഭയുടെ ആസ്ഥാനം?

        :- ഇരവിപേരൂർ

3.നായർ ഭൃത്യജനസംഘം എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ?

        :- കെ.കണ്ണൻ മേനോൻ

 4. ബാലകളേശം രചിച്ചത്?

        :- പണ്ഡിറ്റ്‌ കറുപ്പൻ

5. നിർവൃതി പഞ്ചാംഗം രചിച്ചത്?

        :- ശ്രീ നാരായണ ഗുരു

6. നിഴൽതങ്ങൾ എന്ന പേരുള്ള ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത്?

        :- അയ്യാ വൈകുണ്ഠർ

7. നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭ കമ്മറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നത്?

        :- സി.കേശവൻ

8.പതിനേഴാം വയസ്സിന് ശേഷം വിദ്യാഭ്യസം ആരംഭിച്ചനവോത്ഥാനനായകൻ ?

        :- വി.ടി.ഭട്ടതിരിപ്പാട്

9. നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ?

        :- കെ.പരമുപിള്ള

10. 'ബ്രഹ്മശ്രീ ശ്രീ നാരായണഗുരുവിന്റെ ജീവചരിത്ര സംഗ്രഹം' രചിച്ചത്?

        :- കുമാരനാശാൻ

11. പ്രബുദ്ധകേരളം എന്ന പ്രസ്സിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത്?

        :- ആഗമാനന്ദൻ

12.പണ്ഡിറ്റ്‌ കറുപ്പന് വിദ്വാൻ ബഹുമതി നല്കിയത്?

        :- കേരളവർമ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ

13. നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുഖപത്രമായിരുന്നത്?

        :- കേരള കേസരി

14. നീലഗിരിയിൽ നാരായണ ഗുരുകുലം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്?

        :- നടരാജ ഗുരു

15. നീലകണ്ഠതീർഥപാദരുടെ ഗുരു ?

        :- ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ( Google Chrome Not Supported )