User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

 29 States & Capitals CODE  
==================================

- States: JHPHUURG;BJMMCOWS;GKTAKT;AAMMMNT.

. Capitals: SSCCDLJG;PRMBRBCG;PBHHTC;IDSIIKA.

===================================
.STATE LIST
============
- 1.J-Jammu&Kashmir
- 2.H-Himachal Pradesh
- 3.P-Punjab
- 4.Haryana
- 5.U-Uttarakhand
- 6.U-Uttar Pradesh
- 7.R-Rajasthan
- 8.G-Gujarat
- 9.B-Bihar
- 10.J-Jharkhand
- 11.M-Maharashtra
- 12.Madhya Pradesh
- 13.C-Chattigarh
- 14.O-Odisha
- 15.W-West Bengal
- 16.S-Sikkim
- 17.G-Goa
- 18.K-Karnataka
- 19.T-Telangana
- 20.A-Andhra Pradesh
- 21.K-Kerala
- 22.T-Tamil Nadu
- 23.A-Arunachal Pradesh
- 24.A-AAssam
- 25.M-Meghalaya
- 26.M-Manipur
- 27.M-Mizoram
- 28.N-Nagaland
- 29.T-Tripura

.STATE CAPITAL LIST
====================
. 1- s Srinagar
. 2 -s Shimla
. 3- c Chandigarh
. 4- c Chandigarh
. 5- d Dehradun
. 6 -l Lucknow
. 7- j Jaipur
. 8- g Gandhinagar
. 9- p Patna
. 10-r Ranchi
. 11- m Mumbai
. 12- b Bhopal
. 13- n Naya Raipur
. 14- b Bhubaneswar
. 15-k Kolkata
. 16- g Gangtok
. 17- p Panaji
. 18- b Bengaluru
. 19-h Hyderabad
. 20-h Hyderabad
. 21-t Thiruvananthapuram
. 22-c Chennai
. 23-I Itanagar
. 24- d Dispur
. 25- s Shillong
. 26- I Impal
. 27 -a Aizawl
. 28- k Kohima
. 29-a Agartala

 
 
 
 
 
 
 
അഭിപ്രായങ്ങള്‍ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ( Google Chrome Not Supported )