User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
■രോഗങ്ങളും-അപരനാമങ്ങളും■ 

★ ചിക്കന്‍പോക്സ് - വരിസെല്ല
★ സ്മാള്‍ പോക്സ് - വരിയോല
★ ജര്‍മ്മന്‍ മിസീല്‍സ് - റൂബെല്ല
★ മിസീല്‍സ് - റുബിയോല
★ ടെറ്റനസ് - ലോക് ജാ, കുതിര സന്നി
★ വില്ലന്‍ ചുമ - പെര്‍ട്ടൂസിസ്
★ കണ്‍ജക്ടിവിറ്റിസ് - പിങ്ക് ഐ
★ ക്ഷയം - വൈറ്റ് പ്ലേഗ്
★ പ്ലേഗ് - കറുത്ത മരണം
★ ഗോയിറ്റര്‍ - ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ്
★ ടൂബര്‍ക്കുലോസിസ് - കോക്ക്സ് ഡിസീസ്
★ എലിപ്പനി - വീല്‍സ് ഡിസീസ്
★ മലമ്പനി - ബ്ലാക്ക് വാട്ടര്‍ ഫീവര്‍
★ കുഷ്ഠം - ഹാന്‍സെന്‍സ് ഡിസീസ്
★ ഡെങ്കിപ്പനി - ബ്രേക് ബോണ്‍ ഡിസീസ്
★ ആന്ത്രാക്സ് - ഈജിപ്തിലെ അഞ്ചാം പ്ലേഗ്
★ സാര്‍സ് - കില്ലര്‍ ന്യുമോണിയ
★ ഹീമോഫീലിയ - ക്രിസ്തുമസ് രോഗം, രാജകീയ രോഗം
★ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം - നിശബ്ദനായ കൊലയാളി
★ സിക്കിള്‍സെല്‍
★ അനീമിയ - അരിവാള്‍ രോഗം
★ സ്കര്‍വി - നാവികരുടെ പ്ലേഗ്.
അഭിപ്രായങ്ങള്‍ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ( Google Chrome Not Supported )