User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 
 അഷ്ട ഗ്രഹങ്ങൾ.◾അഷ്ടഗ്രഹങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ PSC, മറ്റ് പരീക്ഷകൾ എന്നിവയിൽ കാണാം.

◾ഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ English Name ഉം പഠിക്കണം.

◾നവ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പ്ലൂട്ടോ 2006 Aug 24ന് പുറത്തായി.

◾ഇപ്പോൾ ആകെ 8 ഗ്രഹങ്ങൾ.

☝ആദ്യം, 5 രീതിയിലാണ് ഗ്രഹങ്ങളെ മനസിലാക്കേണ്ടത്; ⬇

 

1. അകല ക്രമം. (സൂര്യനുമായി)
-------------------------------------------------------

 1. ബുധൻ(Mercury)
 2. ശുക്രൻ(Venus)
 3. ഭൂമി(Earth)
 4. ചൊവ്വ(Mars)
 5. വ്യാഴം(Jupiter)
 6. ശനി(Saturn)
 7. അരുണൻ(Uranus)
 8. വരുണൻ(Neptune)

2. വലിപ്പ ക്രമം.
-----------------------------

 • വ്യാഴം,ശനി,യുറാനസ്,നെപ്ട്യൂൺ,ഭൂമി,ശുക്രൻ, ചൊവ്വ,ബുധൻ.

 

 3. ജോവിയൻ ഗ്രഹങ്ങൾ
------------------------------------------

 • വാതകഭീമന്മാരായ 'വ്യാഴം,ശനി,യുറാനസ്, നെപ്ട്യൂൺ' ഈ 4 ഗ്രഹങ്ങളാണ് ജോവിയൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് അറിയപെടുന്നത്.
  ? മുൻLDC ചോദ്യം :
 •  ജോവിയൻ ഗ്രഹം ഏത്?
  a)ഭൂമി b)ശുക്രൻ c)ചൊവ്വ d)യുറാനസ്
             Ans: D

 4. അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ(Inner Planets)
--------------------------------------------------------

 • സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തത്.

Eg: ബുധൻ,ശുക്രൻ

 

 5. ബഹിർഗ്രഹങ്ങൾ(Outer Planets)
----------------------------------------------------------

 • അകലെയുള്ളവ. 

 Eg: യുറാനസ്, നെപ്ട്യൂൺ

 

 പ്രത്യേകതകൾ 

 

♣♣  1.ബുധൻ (Mercury)  ♣♣


? ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം. ഉപ ഗ്രഹങ്ങളില്ല.

? അന്തരീക്ഷം ഇല്ല.

? പരിക്രമണവേഗത ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രഹം(88 Days).

? ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞവർഷമുള്ള ഗ്രഹം.

? ഏറ്റവും പലായന പ്രവേഗം കുറഞ്ഞഗ്രഹം.

? "റോമൻ സന്ദേശദൂതൻ"

? അച്ച് തണ്ടിന് ചരിവ് കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം.

? ഭൂമിക്ക് തുല്യമായ കാന്തികമണ്ഡലം ഉണ്ട്.

? മറീന,മെസഞ്ചർ പേടകങ്ങൾ.

 

♣♣   2.ശുക്രൻ (Venus)   ♣♣

? "Morning Star or Evening Star"

? ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട. ഉപ ഗ്രഹങ്ങളില്ല.

? ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഗ്രഹം.

? ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ, തിളക്കമുളള ഗ്രഹം.

? ഏറ്റവും നീണ്ട ദിനരാത്രങ്ങൾ.

? സ്വയംഭ്രമണകാലം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം.

? ദിവസത്തിന് വർഷത്തേകാൾ ദൈർഘ്യമുള്ള ഗ്രഹം.

? "റോമൻ സൗന്ദര്യദേവത''

? ഹരിത ഗ്രഹ പ്രഭാവം അനുഭവപെടുന്ന ഗ്രഹം.

? ഏറ്റവും ഭാരമുള്ള അന്തരീക്ഷമുള്ള ഗ്രഹം.

? സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ മേഘങ്ങൾ ഉള്ള ഗ്രഹം.

? കിഴക്ക് സൂര്യാസ്തമനമുള്ള ഏകഗ്രഹം.

? "ലക്ഷ്മീപ്ലാനം" എന്ന പീഠഭൂമിയുള്ള ഗ്രഹം.

? ശുക്രനിലെ പ്രദേശങ്ങൾക്ക്, പുരാണങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെ പേരാണുള്ളത്.

? വെനീറ പേടകം.

 

♣♣  3.ഭൂമി (Earth)   ♣♣ 

? 'ടെറ' എന്ന് ലാറ്റിൻ നാമം.

? ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ഗ്രഹം.

? നീല ഗ്രഹം,ജിയോയിഡ് രൂപം.

? പ്രായം 460 കോടി വർഷം.

? പരിക്രമണവേഗത: 29.72 Km/Sec (പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ട്)

? സ്വയംഭ്രമണവേഗത:1680 km/hr

? പലായന പ്രവേഗം:11.2 Km/Sec.

? "Van AIIen Belt" എന്നത് ഭൂമിയുടെ കാന്തികവലയവുമായി ബന്ധപെട്ടതാണ്.

 

♣♣   4.ചൊവ്വ (Mars)   ♣♣

? ഫോസിൽ ഗ്രഹം എന്ന് അറിയപെടുന്നു.

? തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം (കാരണം:Iron Oxide)

? റോമൻ യുദ്ധദേവൻ.

? ഭൂമിക്ക് തുല്യമായ ദിനരാത്രങ്ങൾ.

? ചൊവ്വയിലെ ഒരു ദിവസം ="സോൾ"

? മെറിഡിപ്ലാനം ചൊവ്വയിലാണ്.

? ധ്രുവ പാളികളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി.

? ഉപ ഗ്രഹങ്ങൾ: ഫോബോസ്(Black Moon)
ഡീമോസ്.

? ചൊവ്വയിലിറങ്ങിയ ആദ്യ വാഹനം: വൈകിങ് 1. തുടർന്ന്: ഓപർച്യൂണിറ്റി.?

 

♣♣   5.വ്യാഴം (Jupiter)   ♣♣ 

? ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം,ഭാരം കൂടിയത്.

?  "ദ്രവ ഗ്രഹം".

? Father of Roman "Gods and Heaven"

? ഭാരതീയ പുരാണത്തിലെ"ബ്യഹസ്പതി".

? വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരം കൂടുതൽ അനുഭവപെടുന്ന ഗ്രഹം.

? സ്വയംഭ്രമണവേഗത കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം.

? ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങൾ.

? പലായന പ്രവേഗം കൂടിയ ഗ്രഹം.

? "Greate Red Spot" എന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് മേഖല.

? ഹൈഡ്രജൻ കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം.

? ഗലീലിയോപേടകം.

? വ്യാഴത്തിൽ പതിച്ച വാൽനക്ഷത്രം: ഷൂമാകർ ലെവി.

? ഉപ ഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം.(67)

? ഗാനിമീഡ്,അയോ,കാലിസ്റ്റോ, യുറോപ...

                             ?ഗാനിമീഡ്⬇

? ഏറ്റവും വലുത്,

? സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപ ഗ്രഹം,

? അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഉപ ഗ്രഹം.

? ഇവയെ 1610ൽ ഗലീലി കണ്ടെത്തി.

? നാസയുടെ ജുണോ പേടകം.?
'

♣♣   6.ശനി (Saturn)  ♣♣ 

? ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം.

? വലയങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം.

?  വലിപത്തിൽ 2 ആം സ്ഥാനം.

?  "റോമൻകർഷക ദേവൻ".

?  നഗ്നനേത്രം കൊണ്ട് അകലെ കാണാവുന്ന ഏക ഗ്രഹം.

?  "Great White Spot, ഡ്രാഗൺ സ്റ്റോം" എന്നീ കൊടുങ്കാറ്റ് മേഖലകളുള്ള ഗ്രഹം.

?  ഗ്രീക്ക് പുരാണകഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകളുള്ള ഉപ ഗ്രഹങ്ങൾ:

?  ടൈറ്റൻ, പ്രൊമിത്യൂസ്, അറ്റ് ലസ്,ഹെലൻ, പൻഡോറ, തേത്തിസ്..

?ടൈറ്റൺ⬇

?"ഭൂമിയുടെ അപരൻ"

?ഭൂമിയെ കൂടാതെ വ്യക്തമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള ഏകഗോളം.

?സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 2 ആമത് ഉപഗ്രഹം.

?ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ് കണ്ടെത്തി.

?  പേടകം: കാസിനി ഹൈജൻസ്. ?

 

 ♣♣    7.അരുണൻ(Uranus)   ♣♣ 

?  പച്ചഗ്രഹം., ഉരുളുന്ന ഗ്രഹം.

?  ടെലസ്‌കോപിലൂടെ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ ഗ്രഹം,1781ൽ വില്യംഹെർഷൽ കണ്ടെത്തി

?  ധ്രുവ പ്രദേശം സൂര്യന് അഭിമുഖമായ ഗ്രഹം.

?  ഷേക്സ്പിയർ, അലക്സാണ്ടർപോപ് എന്നിവരുടെ കൃതികളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകളുള്ള ഉപ ഗ്രഹങ്ങൾ⬇

?  ടൈറ്റാനിയം(വലുത്),ബോറോൺ,മിറാൻഡ, കൊർഡീലിയ,എരിയൽ,ഡെസ്ഡിമോണ, ജൂലിയറ്റ്.

?  പേടകം: Voyager-2?

 

 

  ♣♣   8.വരുണൻ(നെപ്ട്യൂൺ)   ♣♣  
 ? ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹം.
? ശനിയെ കൂടാതെ വലയങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം:

? റോമൻപുരാണത്തിലെ ''കടലിന്റെ ദൈവം".
 • ? 1846ൽ, ജോഹൻ ഗിലേ, ജോൺ D.ആദംസ് എന്നിവർ കണ്ടെത്തി.

? ദൈർഘ്യമേറിയ വർഷങ്ങൾ (164 Yrs).
? ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശുന്ന ഗ്രഹം.
? "Great Dark Spot, Eye of Magician" എന്നീ കൊടുങ്കാറ്റ് മേഖലകൾ.
? ഏറ്റവും തണുത്ത ഗ്രഹം.( -200º C)
? റോമൻ ജലദേവതയുടെ പേരുള്ള ഉപ ഗ്രഹങ്ങൾ:
? ട്രൈറ്റൺ; നീല അന്തരീക്ഷമുള്ള ഉപ ഗ്രഹം.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ( Google Chrome Not Supported )