User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 


? ഇലക്ട്രോ നിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?
ട്രാൻസിസ്റ്റർ

? ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ ?
ജോൺ ബാർഡിൻ, W. H ബ്രാറ്റൈൻ, വില്യം ഷോക്‌ലി

? അർധചാലകകൾ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ?
ജെർമേനിയം, സിലിക്കൺ

? കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഉപയോഗം എന്ത് ?
വൈദ്യുതചാർജ് അല്പസമയത്തേക്കു സംഭരിച്ചുവെക്കാൻ

? D. C (Direct Current) യെ ആവശ്യമായ ആവൃത്തിയിൽ ഉള്ള സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് പറയുന്ന പേര് ?
ഓസിലേഷൻ

? A.C ( Alternative Current)യെ D.C ( Direct Current) ആക്കി മാറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് സംവിധാനത്തിന് പറയുന്ന പേര് ?
റെക്റ്റിഫയറുകൾ

? I.C ചിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം എന്ത് ?
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ചിപ്പ്

? N ടൈപ്പ് അർധചാലകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഡോപ്പിംഗിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏവ ?
ആർസെനിക്, ആന്റിമണി

? P ടൈപ്പ് അർധചാലകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഡോപ്പിംഗിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏവ ?
ബോറോൺ, ഗാലിയം, ഇൻഡിയം

? റഡാറിന്റെ ( RADAR) പൂർണരൂപം ?
റേഡിയോ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റൈഞ്ചിങ്

? റഡാറിന്റെ ഉപയോഗം എന്ത് ?
വളരെ വേഗത്തിൽ പോയികൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ വളരെ ദൂരെ ഉള്ളതോ ആയ വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ

? L.E.D യുടെ പൂർണരൂപം എന്ത് ?
ലൈറ്റ് എമിറ്റിങ് ഡയോഡ്

? O.L.E.D യുടെ പൂർണരൂപം?
ഓർഗാനിക് ലൈറ്റ് എമിറ്റിങ് ഡയോഡ്

? ദ്രാവക ക്രിസ്റ്റലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ടെക്നോളജിയുടെ പേര് എന്താണ് ?
L.C.D ( ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ )

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ( Google Chrome Not Supported )