User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
  • ഒരു സാഹിത്യകാരന്റെയോ സാഹിത്യകാരിയുടേയോ സമഗ്രസംഭാവന വിലയിരുത്തി ബഹുമതി അർപ്പിക്കാനായി കേരള സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ പരമോന്നതസാഹിത്യപുരസ്കാരമാണു് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം.
  • ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും ശില്പവുമാണു് അവാർഡ്.
  • 2010 വരെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയായിരുന്ന അവാർഡ് തുക 2011 മുതലാണു് ഒന്നര ലക്ഷമാക്കിയത്.

 

പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ

വർഷം സാഹിത്യകാരൻ
1993 ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള
1994 തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
1995 ബാലാമണിയമ്മ
1996 കെ.എം. ജോർജ്ജ്
1997 പൊൻകുന്നം വർക്കി
1998 എം.പി. അപ്പൻ
1999 കെ.പി. നാരായണ പിഷാരോടി
2000 പാലാ നാരായണൻ നായർ
2001 ഒ.വി. വിജയൻ
2002 കമല സുരയ്യ (മാധവിക്കുട്ടി)
2003 ടി. പത്മനാഭൻ
2004 സുകുമാർ അഴീക്കോട്
2005 എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ
2006 കോവിലൻ
2007 ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്
2008 അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി
2009 സുഗതകുമാരി
2010 എം. ലീലാവതി
2011 എം.ടി. വാസുദേവൻ നായർ
2012 ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ
2013 എം.കെ. സാനു
2014 വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി
2015 പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ
2016 സി. രാധാകൃഷ്ണൻ
2017
എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം
അഭിപ്രായങ്ങള്‍ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ( Google Chrome Not Supported )